Synchronizace dat – konec přesouvání záloh aneb pracuji třeba u moře.

6.1. 2023 – Ing. Lukáš Musil et al., AIS

Synchronizace pracovišť byla nasazena do ostrého provozu prvním testerům. Lékaři, kteří často pracují mimo svoji ordinaci nyní budou moci využít služby cloudu a pracovat rovnou od pacientů, z domu. chalupy nebo třeba od moře.

Lékařský program cloud

Synchronizace dat


Synchronizace dat slouží k tomu, aby údaje pacientů byly na několika pracovištích udržovány stejné, aniž by uživatelé byli nuceni data nebo přenášet nebo sehrávat sami. Vše je zajištěno automaticky.

Synchronizaci typicky využijete v těchto případech:

 1. Dokumentaci pacientů doplňujete doma. Musíte tedy v ordinaci za zálohovat data a doma si obnovit. Doplněná data musíte poté opět za zálohovat a následně obnovit v ordinaci.
 2. Pendlujete mezi více ordinacemi a nechcete přenášet počítač.
 3. Vy pracujete doma a sestřička v ordinaci.
 4. Máte vice pracovišť a chcete vidět na všech společná data.

Stručně řečeno, synchronizaci využijete všude tam, kde potřebujete mít stejná data na dvou nebo více počítačích a tyto počítače nejsou dislokovány v jedné lokalitě.

Poznámka: Protože na jednotlivých pracovištích nemusí být jen jeden počítač, ale celá počítačová síť, která se synchronizuje s dalšími počítači, případně s dalšími sítěmi, budeme vždy hovořit dále v textu o přístupových bodech, resp. uzlech. Za každé pracoviště provádí synchronizaci jeden počítač, v případě sítě je touto rolí standardně pověřen server příslušné lokální sítě.

Co byste o synchronizaci ještě měli vědět

Synchronizace je služba, která zajišťuje sehrávání dat následovně:

 1. Funkce uzlů (lokálních serverů na jednotlivých pracovištích):
  • Evidují veškeré změny v lokálních datech.
  • Popis změn předávají synchronizačnímu serveru formou zakryptovaných balíčků dat.
  • Stahují si zakryptované balíčky dat ze synchronizačnímu serveru, které obsahují změny, provedené na ostatních uzlech.
  • Zapracovávají změny do své lokální databáze a řeší případné kolize. Je-li to nutné, požádají o spolupráci uživatele.
 2. Funkce synchronizačního serveru (server je umístěn v cloudu):
  • Správa zámků pro přístup ke zvlášť chráněným datům, která vyžadují výhradní přístup (viz níže).
  • Komunikace s uzly – přijímání a odesílání zakryptovaných balíčků pro zajištění synchronizace dat.

Synchronizovaná data jsou rozdělena na dvě skupiny a jsou proto spravována dvěma způsoby:

 1. Zvlášť chráněná data a funkce – vyžadují výhradní přístup:
  • Menu nastavení.
  • Menu číselníků kromě definice IČP žadatelů.
  • Vyúčtování pojišťovnám včetně zadávání cest v návštěvní službě.
  • Veškerá ostatní data, která vyžadují výhradní přístup.
 2. Ostatní synchronizovaná data:
  • Veškerá data, která nevyžadují výhradní přístup a jsou synchronizována standardními postupy.

Toto uspořádání má tyto důsledky:

 • Zvlášť chráněná data jsou dostupná v daný moment jen jednomu uživateli, zatímco běžná jsou dostupná k úpravám kdykoliv.
 • Zvlášť chráněná data jsou chráněna zámky, které zajistí, že pokud některý uživatel změní tato data, ostatní uživatelé se k možnosti změny dostanou až poté, kdy se změny promítnou do dat na jejich uzlu/uzlech. Zámky spravuje synchronizační cloudový server.
 • Zvlášť chráněná data a funkce jsou proto dostupná pro změny jen v těchto případech:
  1. Běží synchronizační cloudový server.
  2. Příslušný uzel (pracoviště) má výhradní právo měnit tato data.

Poznámky (důležité):

 1. Některá data nejsou synchronizována vůbec. Zejména jde o nastavení samotné synchronizace na jednotlivých uzlech.
 2. Na všech uzlech musí být stejná verze programu. Jinak synchronizace nebude aktivní.
Synchronizace dat – konec přesouvání záloh aneb pracuji třeba u moře.
Štítky:                

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.