Základní nabídka AIS

Verze programu

Program AIS je distribuován ve dvou verzích (Mini a Plná) lišících se počtem modulů, které lze při práci využít. Každá verze se dále dělí na Mono (pouze pro jeden počítač – samotný Lékař) a Síťovou (umožňuje práci v síti – Lékař a sestra, více Lékařů a sester). 

Mini verze

Mono Síťová
1. PC 1. PC další PC **
Licence AIS 4.800 Kč 4.800 Kč 1.200 Kč
Předplatné serv. podpory 4.800 Kč 4.800 Kč 1.200 Kč
Všechny interní moduly*** zdarma zdarma zdarma
Sleva při nákupu výhradně elektronicky* - 900 Kč - 900 Kč
----
AIS se slevou* 3.900 Kč 3.900 Kč 1.200 Kč

Plná verze

Mono Síťová
1. PC 1. PC další PC **
Licence AIS 12.000 Kč 12.000 Kč 5.000 Kč
Předplatné serv. podpory 6.900 Kč 6.900 Kč 2.300 Kč
Všechny interní moduly*** zdarma zdarma zdarma
Sleva při nákupu výhradně elektronicky* - 3.000 Kč - 3.000 Kč
----
AIS se slevou* 9.000 Kč 9.000 Kč 5.000 Kč

Tyto zvýhodněné ceny platí při jednorázové úhradě předplatného na budoucí rok.
*Slevu získáte pouze jako nový uživatel v případě, kdy veškerá komunikace se zástupci dodavatele programu AIS probíhala jen elektronicky (emaily, telefon nebo vzdálená pomoc). Na ostatní případy (předvedení programu v ordinaci, uživatel bez předplatného, který opakovaně nakupuje aktualizace, …) se sleva nevztahuje.
** Při dokoupení licencí pro další PC je cena vyšší o alikvotní část předplatného, nejméně o 1000 Kč.
*** Některé moduly, schopné samostatné funkce mohou být zpoplatněny zvlášť, např. EET, DAS (datové schránky), Vítejte, nebo zpřístupněny pouze uživatelům se servisní podporou (eParafa – odesílání na portály).

Zvýhodněný nákup servisní podpory současně se zakoupením první licence programu

Při zakoupení podpory současně s licencí programu činí podpora 1. kalendářní rok* podpora 2. kalendářní rok
Noví uživatelé plná verze pro 1 PC max. 3.700Kč 10.900 Kč
Noví uživatelé plná verze pro 2 PC max. 4.900Kč 14.000 Kč

* Platba za servisní podporu se vypočte podle počtu měsíců se slevou až 50%.

Nízké náklady, spojené s užíváním programu AIS

Náklady na držbu programu AIS (bez DPH) první kal. rok následující kal. roky
Noví uživatelé plná verze pro 1 PC max. 12.900Kč 7.200 Kč
Noví uživatelé plná verze pro 2 PC max. 18.900Kč 10.800 Kč

Rozšíření programu AIS

Rozšíření programu AIS Pouze pro plné verze
Mono Síťová
1. PC 1. PC další PC **
Lékové interakce - 1. rok 3.000 Kč 3.000 Kč 900 Kč
Lékové interakce - následující rok 2.500 Kč 2.500 Kč 900 Kč
AISLP 6.700 Kč
volejte
Název modulu
Mini Plná
Karta pacienta
Čekárna
Pojišťovna
Statistika
Dekurz
Anamnézy
Laboratoř
Prac. neschopenenky
OČR
Očkování
Přílohy
Diář
Chrup
Gynekologie
RTE/SONO
e-Neschopenky
e-Recepty
e-Pojišťovna (B2B)
e-Dávky
e-Objednávky (internet)
e-Brevíř (léky přes internet)

Pro zakoupení AIS elektronickou cestou platí tento souhrnný ceník, přinášející velmi výhodné ceny oproti konkurenci.

Konverze dat

Převedeme bezpečně Vaše data ze starého lékařského programu. Převod dat provádíme z programů: Erica, Dr.Fox, Dr.Help, Dositech, Hippokrat, JH-Ambulance, Medicus 2, Medicus Komfort, Obolus, Praktik, Turbo Asistent a NPL.

Cena převodu dat již vytvořeným konverzním programem je od 1.600 Kč (převod registru pacientů) do 6.000 Kč (převod kompletní dokumentace bez konfigurace).

Rozsah převodu a cena za něj jsou předmětem dohody.

Nabídka pro nové zákazníky přecházející z jiného programu

Přecházíte-li z jiného zdravotnického softwaru, poskytneme Vám další slevu jako kompenzaci předplacené konkurenční licence.

Veškeré ceny výše uvedené nezahrnují DPH (aktuálně 21%) a jsou pouze orientační. Nejsou tedy závaznou nabídkou ze strany dodavatele. Ceník platí od 19. 11. 2021.