Očkování, eOčkování, ISIN

Přehled očkování a očkovací kalendář

V záložce očkování můžete přehledně vidět čím a kdy byl pacient naočkován. Program Vás i upozorní na případné kolize očkování. 

V programu si můžete vést svůj sklad očkovacích vakcín včetně šarže a data spotřeby. Jednoduše tak můžete mít přehled o Vašich zásobách.

  • Od verze 2.0.6.0. je v AIS přidáno tlačítko pro přímou komunikaci s ISIN. Přes toto tlačítko můžete registrovat zájemce o očkování proti COVID-19 a také vyplňovat aplikované dávky. Vše pohodlně a rychle přímo z programu AIS.

S příchodem COVID-19 jsme doplnili AIS o propojení s ISIN. Je tak možné pohodlně očkovat přímo z programu.

S příchod korona viru a s ním spojeným očkování, znamenalo velkou časovou zátěž zejména pro lékaře. Lékaři byli nuceni zadávat očkování do systému ISIN, který je centrálně propojen a každý lékař může vidět, kdo, kdy a jakou vakcínu dostal. 

Abychom lékařům ulehčili práci, implementovali jsme očkování přímo do programu AIS. Je tak možné jednoduše očkovat z programu a nemusíte vyplňovat zdlouhavé formuláře na portálu ISIN. Tato funkce ušetřila až 10 minut na 1 očkování. Do očkování proti covid-19 se dostanete ze záložky “Očkování” a následně tlačítkem “ISIN – Covid“. Pro správnou funkci je třeba nastavit svoje pracoviště a přiřadit SÚKL certifikát. Tento certifikát již máte, pokud předepisujete eRecepty.

Více o očkování proti covid-19 v našem programu si můžete přečíst v článku: Očkování proti COVID-19, automatické předvyplnění formulářů pro ISIN.

Vzhledem k nové legislativní povinnosti vést očkován elektronicky, jsme připravili pro naše zákazníky modu eOčkování zcela zdarma.

Od 1.1.2022 jsou všichni lékaři povinni vést elektronickou evidenci očkování tzv. eOčkování. Elektronický očkovací průkaz má usnadnit práci všem zdravotníkům, kteří se budou moci podívat, jaké očkování pacient má.

Více o eOčkování si můžete přečíst také v našem článku: eOčkování je od 1. 1. 2022 povinné. Jak funguje elektronický očkovací průkaz a jaké certifikáty budete potřebovat?

Modul aktivujete kliknutím na ikonu eOčkování v sekci očkování. U každého pacienta uvidíte přehled naočkovaných látek, které jste podal nejen vy, ale i jiní lékaři. Tyto informace stahuje program z centrálního uložiště SÚKLu.

 

Několik funkcí, které Vám usnadní práci

Dokonalý přehled o očkování

  • sklad očkovacích látek
  • evidence záznamů o podávání očkovacích látek (jednotlivých nebo v sériích)
  • definování očkovacích kalendářů i individuálních plánů
  • kontrola dodržování jednotlivých očkovacích dávek a jejich kolizí
  • hromadná očkování více pacientů
  • přehled podaných nebo zpožděných očkování
  • tisk plánu očkování