Karta pacienta

Takhle uvidíte kartu pacienta, kterého otevřete

Můžete zde vidět základní údaje pacienta jako je jeho rodné číslo, příjmení, jméno, pojišťovna a pod. Karta pacienta přehledně zobrazuje klíčové informace o ošetřovaném pacientovi.

Tip: Když u pojišťovny kliknete na tlačítko B2B, můžete si ověřit zda pojišťovna pacienta eviduje.

Několik funkcí, které Vám usnadní práci

Karta pacienta

  • přehledná evidence pacientů
  • řazení pacientů do skupin podle druhu péče
  • efektivní vyhledávání pacientů
  • zápis osobních údajů pacienta v logickém sledu
  • online kontrola pojištění pacienta (u které ZP je k dnešnímu dni pojištěn)
  • dispenzarizace pacienta
  • registrování pacientů (tisk registračního lístku)
  • evidence trvalých diagnóz, alergií a rizik
  • možnost tisku štítků, obálek nebo celé karty