Dekurs - zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace

Zde budete trávit pravděpodobně nejvíce času. Zdravotnickou dokumentaci si můžete přizpůsobit jak jste zvyklí nebo tak aby Vám co nejvíce usnadnila práci.

 

Tip: Zámky minulých úkonů Vám pohlídají případné přepsání. Pro editaci staršího dekursu ho musíte nejdřív kliknutím na zámek odemknout. Naopak aktuální dekurs se automaticky zamkne po odbavení pacienta.

Co využijete v dekursu především?

 • vedení kompletní zdravotní dokumentace pacienta
 • dokumentaci lze vést papírově (tisknout jednotlivé záznamy) nebo elektronicky (podepisování záznamů certifikátem bez nutnosti tisku) – připravujeme i časová razítka pro jednoznačné určení času záznamu
 • přehledné zobrazení záznamů, tisky, kategorie
 • možnost rozčlenit záznam do logických sekcí
 • snadné vkládaní často se opakujících textů
 • vedení obrazové dokumentace
 • tisk lékařských zpráv
 • tisk dokumentace (vybraných záznamů i celé dokumentace)
 • tisk receptů / e-receprů (klasických, magistrality, návykové s modrým pruhem, …)
 • tisk žádanek (K, Z, FT, DP, CT/Ultrazvuk, Vyš/Ošetř. ORP a další)
 • tisk formulářů (Zdravotní transport, Průvodní list RTG, Lázeňská péče, Prohlídka pro SSZ/ÚP a další)
 • efektivní vytváření a tisk vlastních formulářů
 • přehledy dlouhodobě měřených údajů (tlak, hmotnost, výška, SCORE2, BMI atd.)
 • komunikace se systémem IZIP
 • automatické vkládání záznamů o zadaných výkonech, práci s PN, OČR, očkování a dalších modulů