Pojišťovny a účtování zákroků

Přehledy

U každého pacienta se můžete podívat na seznam výkonů, které jdou na pojišťovnu k proplacení

Několik funkcí, které Vám usnadní práci

Jak chytře a jednoduše účtovat pojišťovně výkony

 • snadné zadávání provedené péče (výkony, léky, pomůcky, stom. výrobky)
 • generování dávek na portály ZP nebo na diskety, tisk průvodní dokumentace
 • automatická komunikace s portály malých pojišťoven
 • propracovaný systém kontrol a aktualizace údajů (registrace, pojištění pacientů)
 • individuální kalkulace nákladů ordinace (minutové náklady) s návazností na výkony
 • možnost rozšíření číselníku výkonů o vlastní kódy
 • nastavení kontroly vykázaných výkonů dle věku pacienta
 • nastavení zakázané kombinace výkonů
 • nastavení kontroly četnosti vykazování určitých výkonů
 • zadávání statistických kódů
 • vystavování a evidence vlastních faktur
 • zadávání a vykazování návštěvní služby
 • výpočet kapitační platby
 • horké klávesy pro zápis jednoho nebo skupin kódů
 • adresář žadatelů o vyšetření
 • množství přehledů (sestav) pro kontrolu zadaných údajů

Tip: Využíváte jen pár kódu stále dokola a nechcete vybírat z celého číselníku? Bylo by pro Vás výhodné zapnout si výběry z číselníku v nastavení. Vyberete si třeba 10 kódů, které používáte a uvidíte jen ty. Zároveň to může sloužit jako kontrola při přepsání. Při zápisu jiného kódu budete dotázání na přidání kódu do výběru.