AIS umí opravdu hodně

AIS Moderní pracovník v každé ordinaci

Zdravotnictví se mění. Psací stroje ve většině ordinací lékařů nahradily počítače. Elektronické recepty budou následovány připravovanými elektronickými neschopenkami a EET v příštím roce. Digitalizace lékařství je v plném proudu, což nutí lékaře hledat nástroj, který jim umožní držet s těmito trendy krok. Mezi takové nástroje bezesporu patří AIS.

Co je a pro koho je AIS?

AIS (Ambulantní informační systém) byl vytvořen pro lékaře a sestry všech odborností. Široká škála možností systému pokrývá potřeby řady oborů praktickými lékaři zaměřených všeobecně počínaje a specialisty v oborech s velmi specifickými požadavky konče. Tento systém dobře poslouží také fyzioterapeutům i poskytovatelům zdravotní péče v sesterských oborech. Je ověřen dlouholetou praxí, soustavně je vyvíjen od roku 1993.

Vlastnosti softwaru AIS

Cílem vývojářů softwaru AIS a jejich konzultantů bylo a je usnadnit práci uživatelům. V praxi to znamená, že program se musí tvářit jak jednoduše – to znamená být snadno a pohodlně ovladatelný – tak poskytovat vše, co uživatel potřebuje. Výsledkem je jednoduché a intuitivní ovládání celého programu, které si lze osvojit během jediného dne. Jakmile zvládnete základní funkce, otevře se Vám široká škála vlastních nastavení a pomůcek, které Vám práci výrazně usnadní.

Vedení dokumentace

Vedení dokumentace programem AIS vycházi z principu, že informace se jednou zapíše a opakovaně se používá. Práci zahajujete výběrem prvního pacienta. Pokud v kartotéce není, můžete ho vložit do Karty. V Kartě se nacházejí kontaktní údaje pacienta. Jsou-li údaje pacienta kompletní, můžete zapsat do dokumentace (Dekurs) průběh vyšetření a závěr. Můžete také vystavit a odeslat e-recept či vyplnit a založit, případně ukončit neschopenku.
Konkrétní zápis zahrnuje také seznam předepsaných léků, snímky z RTG a jiných přístrojů, načtené laboratorní výsledky, aktuální hodnotu hmotnosti, krevního tlaku a dalších veličin. K zobrazení jejich časového průběhu slouží přehledné grafy.

Součástí Dekursu není jen záznam vyšetření, ale i informace o vystavených žádankách, receptech a lékařských zprávách.

Informační panel

Do systému vkládáte velké množství informací a očekáváte přehledné zobrazení nejdůležitějších z nich. K tomuto účelu slouží informační panel.

Agenda pojišťovny

AIS umožňuje snadno vykazovat provedenou péči zdravotním pojišťovnám. Zapíšete jen seznam kódů k vyúčtování (výkony, přímo podané léky a další položky). Vytvoření konkrétních dokladů, vygenerování vyúčtování a faktur za Vás provede program automaticky. Vytvořené vyúčtování s fakturami předáte na pojišťovny během 5 minut.

Synchronizace pracovišť

Nově budete moci s Vašimi daty pracovat v kterékoliv ordinaci bez nutnosti data manuálně synchronizovat. Výhodná je pro lékaře, kteří přejíždí mezi pracovišti, dělají návštěvy u pacientů a chtějí u nich rovnou zapsat třeba do dekurzu nebo vydat eRecept. Také pro lékaře, kteří dodělávají práci z domu. Synchronizace dat – konec přesouvání záloh aneb pracuji třeba u moře.