Výsledky z laboratoří

Přehledné výsledky z laboratoří včetně grafů vývoje máte na jednom místě

Můžete zde vidět základní údaje pacienta jako je jeho rodné číslo, příjmení, jméno, pojišťovna a pod. Karta pacienta přehledně zobrazuje klíčové informace o ošetřovaném pacientovi.

Tip: Když v laboratoři kliknete na tlačítko D, můžete vložit kompletní výsledky nebo část výsledků z laboratoře přímo do dekursu. Tlačítkem xml můžete jednoduše nahrát výsledky v digitální formě přímo z laboratoře.

Několik náhledů z modulu Laboratoř

Karta pacienta - spousta možností

  • evidence laboratorních výsledků
  • možnost automatického načítání laboratorních výsledků z laboratoře dle standardu MZ ČR
  • definice a vložení celých skupin laboratorních vyšetření
  • vkládání a definice vlastních metod vyšetření
  • zobrazení detailů o metodě vyšetření
  • barevné označení výsledků v závislosti na zadaných mezích
  • přehledné zobrazení výsledků v grafu
  • vkládání výsledků do dekursu
  • tisk žádanky o provedení vyšetření
  • tisk výsledků vyšetření