Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas CTMOS s.r.o. se sídlem Brno – Židenice, Václavkova 1207/37, PSČ 615 00, IČ: 26939738 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:
– Jméno a příjmení
– E-mail
– Telefonní číslo
Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel možného budoucího marketingového využití . Údaje budou správcem zpracovány po dobu do odvolání souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu na adresu info@ctmos.cz nebo dopisu na adresu CTMOS s.r.o., Brno – Židenice, Václavkova 1207/37, PSČ 615 00.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem firmy CTMOS s.r.o. 

Dle GDPR máte právo:
-Vzít souhlas kdykoliv zpět
-Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
-Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
-Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
-Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracováním