Vítejte v čekárně!

Čekárna a ordinace lékaře k sobě neodmyslitelně patří. Když sestřička nebo lékař chtějí do ordinace zavolat dalšího pacienta, čas od času dochází k nepříjemné situaci. Jakmile vstoupí do čekárny, začnou se tam přítomní pacienti dohadovat o tom, kdo je na řadě. Jeden z prvních příchozích pacientů si v nevhodný okamžik odskočil na toaletu a je tu problém. Dvě postarší dámy se dostavily do čekárny takřka ve stejný okamžik. Obě spěchají a nedokáží se dohodnout, která přišla dříve. Vzniká tak napětí a neklid v čekárně, který stresuje nejen pacienty, ale i personál ordinace.

Velký nápis „Prosím neklepat, vyčkejte do příchodu sestry” na dveřích ordinace většinou tuto situaci neřeší.

A co s tím?

Podobné zkušenosti řady lékařů vedly k snaze najít způsob, jak nezpochybnitelně stanovit pořadí pacientů. Ukázalo se, že roli nezávislého rozhodce může plnit elektronický evidenční systém. Typický evidenční systém čekárny je reprezentován zařízením, které nejen zjišťuje čas příchodu jednotlivých pacientů, ale – v ideálním případě – s nimi při registraci do fronty v čekárně spolupracuje.

Na jakém principu funguje každý ze systémů dostupných na trhu?

Systém předpokládá, že pacient má s sebou při návštěvě lékaře kartičku zdravotní pojišťovny.

První komponentou systému je zařízení v čekárně, které snímá údaje z kartiček pacientů, případně tyto údaje i dekóduje. Vzniká tak fronta pacientů, která kromě časů příchodů obsahuje i účel návštěvy každého pacienta. Údaje jsou přeneseny přímo do počítačů v ordinaci.

Druhou komponentou systému je software ordinaci lékaře, který umožňuje personálu ordinace s frontou pacientů pracovat. Na počítačích se zobrazuje seznam přítomných pacientů v čekárně, které může lékař nebo sestra zvát do ordinace v optimálním pořadí podle účelu návštěvy nebo stavu pacienta.

Jak funguje zařízení Vítejte?

Jedním z nejrozšířenějších zařízení je zařízení Vítejte z dílny firmy Vítejte. Je navrženo tak, aby pacienta skutečně uvítalo – doprovází ho celým procesem evidence. Vyzve jej k vložení kartičky, v případě nesprávného vložení jej na tuto skutečnost upozorní a ukáže mu, jak kartičku vložit správně. Pacient poté vybere důvod své návštěvy z menu. Pokud pacient kartičku sám nevyjme, zařízení ho o to požádá. Nakonec mu sdělí informaci o tom, kolik pacientů se nachází před ním, případně odhad čekací doby. Pacient se může v klidu posadit a vyčkat příchodu sestry.

Evidence je umožněna jak pacientům, kteří přijdou před začátkem ordinační doby, kdy v ordinaci ještě nikdo není, tak těm bez kartičky zdravotní pojišťovny.

Významnou část pacientů tvoří senioři. Zařízení proto bylo navrženo tak, aby jeho obsluha byla příjemná i dříve narozeným pacientům.

Co nabízí systém Vítejte?

Systém Vítejte je schopen se přesně přizpůsobit požadavkům každého uživatele. Lze definovat položky uvítacího menu na displeji zařízení dle konkrétních představ, nastavit seznam důvodů návštěv do menu pro pacienta dle individuálních potřeb lékaře, navolit ordinační dobu včetně přestávek, propojit zařízení s libovolným zdravotním informačním systémem a řadu dalších vlastností. Zařízení podporuje komunikaci v  několika jazycích a je uzpůsobeno pro využití několika lékaři zároveň. S počítači v ordinaci komunikuje bezdrátově. Bezdrátové řešení komunikace, jednoduchá montáž, rozsáhlé možnosti nastavení, malé rozměry, možnost evidence pacientů ještě před příchodem lékaře do ordinace – to vše vede k tomu, že systém Vítejte je vítaným pomocníkem lékařů při zefektivnění jejich práce a jeho přítomnost v čekárnách předchází zbytečným konfliktům a šetří tak všem nejen čas, ale i nervy.

V čem je zařízení lepší než ostatní

 • Pracuje bezdrátově pomocí Wi-Fi
 • Rozpoznává text z kartiček a připraví ho k použití v PC doktora
 • Neodesílá žádná citlivá data mimo ordinaci, neohrozí bezpečnost dat Vašich pacientů ani nezatíží připojení k internetu
 • Zařízení může pracovat samostatně a automaticky se spustit před příchodem personálu. Není ho potřeba ručně zapínat ani vypínat
 • Jednoduchá instalace i obsluha zařízení
 • Bez složitých mechanismů, které mohou zapříčinit zničení kartičky nebo časté poruchy
 • Snadno konfigurovatelné menu pro pacienty (Nastavitelné menu voleb pro pacienty.|Nastavitelné menu úkonů pro rozlišení pacientů.|Menu na přístroji lze snadno nastavit i měnit dle potřeb lékaře.)
 • Jedno zařízení odbaví pacienty pro doktora i sestru nebo rovnou několik ordinací
 • Záruka 2 roky
 • Nezobrazuje reklamy
 • Servisní podpora a pomoc s nastavením zařízení každý pracovní den
 • Nízké provozní náklady
 • Propojení s ambulantním systémem AIS
 • Automatické aktualizace (zdarma)

(informace platné k 4.11.2019)

Vítejte v čekárně!